czech english deutche
 
Aktuality
Bowling & Billiard & Petangue
  Restaurace & Letní zahrádka
Firemní akce
Kontakt
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Fotogalerie
 

On-line Stodolní amatérskou ligu vytvořil Zdeněk Večeřa.

 

Stodolní amatérská liga

 

Utkání

Družstvo Body Družstvo Body
BC Devils × Club nr.5
Kuloglija Sanin 124 Bobek Jiří 157
Fiala Zbyňa 170 Valíková Radka 105
Kolčava Rudolf 182 Valík Milan 182
Mezisoučet: 476 Mezisoučet: 444
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 476 Celkem: 448
 
Tygři × Magnum Team
Svoboda Lukáš 125 Bobková Veronika 152
Jašek Jiří 137 Sedláková Michaela 164
Ráčková Petra 124 Šmora Jaroslav 162
Mezisoučet: 386 Mezisoučet: 478
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 386 Celkem: 486
 
Beta Control × Magic 3
Král Daniel 166 Mrázková Dana 120
Doncov Jaroslav 145 Šimara Víťa 190
Brus Marek 167 Horníčková Jana 138
Mezisoučet: 478 Mezisoučet: 448
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 478 Celkem: 456
 
Do Počtu × Exekutoři
Dvorník Dalibor 156 Nowak Lukáš 178
Sedlář Jarda 160 Martikán Jan 122
Svoboda Daniel 167 Přibyl Marek 134
Mezisoučet: 483 Mezisoučet: 434
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 483 Celkem: 434
 
Beta Control × Club nr.5
Král Daniel 137 Bobek Jiří 143
Doncov Jaroslav 152 Valíková Radka 128
Brus Marek 114 Valík Milan 170
Mezisoučet: 403 Mezisoučet: 441
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 403 Celkem: 445
 
Do Počtu × Magnum Team
Mrázková Petra 170 Bobková Veronika 120
Sedlář Jarda 165 Sedláková Michaela 113
Svoboda Daniel 139 Šmora Jaroslav 173
Mezisoučet: 474 Mezisoučet: 406
HCP: 4 HCP: 8
Celkem: 478 Celkem: 414
 
Magic 3 × BC Devils
Mrázková Dana 164 Kuloglija Sanin 134
Šimara Víťa 147 Fiala Zbyňa 167
Horníčková Jana 135 Kolčava Rudolf 213
Mezisoučet: 446 Mezisoučet: 514
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 454 Celkem: 514
 
Tygři × Exekutoři
Svoboda Lukáš 154 Martikán Jan 145
Ráčková Petra 116 Přibyl Marek 142
Ráček Ludvík 149 Nowak Lukáš 108
Mezisoučet: 419 Mezisoučet: 395
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 423 Celkem: 395
 
BC Devils × Beta Control
Kuloglija Sanin 171 Král Daniel 133
Fiala Zbyňa 142 Doncov Jaroslav 169
Kolčava Rudolf 149 Janich Jiří 140
Mezisoučet: 462 Mezisoučet: 442
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 462 Celkem: 442
 
Exekutoři × Magnum Team
Nowak Lukáš 134 Bobková Veronika 118
Martikán Jan 138 Sedláková Michaela 127
Přibyl Marek 145 Šmora Jaroslav 129
Mezisoučet: 417 Mezisoučet: 374
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 417 Celkem: 382
 
Club nr.5 × Magic 3
Bobek Jiří 142 Mrázková Dana 106
Valíková Radka 145 Šimara Víťa 124
Valík Milan 148 Horníčková Jana 91
Mezisoučet: 435 Mezisoučet: 321
HCP: 4 HCP: 8
Celkem: 439 Celkem: 329
 
Do Počtu × Tygři
Mrázková Petra 172 Svoboda Lukáš 101
Sedlář Jarda 213 Jašek Jiří 159
Svoboda Daniel 166 Ráček Ludvík 170
Mezisoučet: 551 Mezisoučet: 430
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 555 Celkem: 430
 
Exekutoři × BC Devils
Přibyl Marek 128 Kuloglija Sanin 150
Nowak Lukáš 97 Fiala Zbyňa 166
Martikán Jan 129 Kolčava Rudolf 243
Mezisoučet: 354 Mezisoučet: 559
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 354 Celkem: 559
 
Magic 3 × Tygři
Mrázková Dana 165 Jašek Jiří 176
Horníčková Jana 140 Ráčková Petra 163
Šimara Víťa 134 Ráček Ludvík 135
Mezisoučet: 439 Mezisoučet: 474
HCP: 8 HCP: 4
Celkem: 447 Celkem: 478
 
Magnum Team × Beta Control
Bobková Veronika 137 Janich Jiří 168
Sedláková Michaela 198 Doncov Jaroslav 107
Šmora Jaroslav 150 Král Daniel 104
Mezisoučet: 485 Mezisoučet: 379
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 493 Celkem: 379
 
Club nr.5 × Do Počtu
Bobek Jiří 152 Mrázková Petra 146
Valíková Radka 165 Sedlář Jarda 180
Valík Milan 162 Svoboda Daniel 211
Mezisoučet: 479 Mezisoučet: 537
HCP: 4 HCP: 4
Celkem: 483 Celkem: 541
 
Beta Control × Do Počtu
Janich Jiří 128 Mrázková Petra 174
Doncov Jaroslav 145 Sedlář Jarda 141
Král Daniel 113 Svoboda Daniel 170
Mezisoučet: 386 Mezisoučet: 485
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 386 Celkem: 489
 
BC Devils × Tygři
Kuloglija Sanin 131 Svoboda Lukáš 153
Fiala Zbyňa 151 Jašek Jiří 184
Kolčava Rudolf 164 Ráček Ludvík 149
Mezisoučet: 446 Mezisoučet: 486
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 446 Celkem: 486
 
Magnum Team × Club nr.5
Bobková Veronika 126 Bobek Jiří 167
Sedláková Michaela 136 Valíková Radka 120
Šmora Jaroslav 180 Valík Milan 122
Mezisoučet: 442 Mezisoučet: 409
HCP: 8 HCP: 4
Celkem: 450 Celkem: 413
 
Exekutoři × Magic 3
Martikán Jan 122 Mrázková Dana 149
Přibyl Marek 176 Šimara Víťa 151
Nowak Lukáš 116 Horníčková Jana 146
Mezisoučet: 414 Mezisoučet: 446
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 414 Celkem: 454
 
Tygři × Beta Control
Svoboda Lukáš 162 Janich Jiří 139
Jašek Jiří 184 Doncov Jaroslav 149
Ráčková Petra 127 Brus Marek 156
Mezisoučet: 473 Mezisoučet: 444
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 477 Celkem: 444
 
Magic 3 × Do Počtu
Mrázková Dana 125 Mrázková Petra 175
Šimara Víťa 97 Sedlář Jarda 170
Horníčková Jana 157 Svoboda Daniel 160
Mezisoučet: 379 Mezisoučet: 505
HCP: 8 HCP: 4
Celkem: 387 Celkem: 509
 
Magnum Team × BC Devils
Bobková Veronika 126 Kuloglija Sanin 196
Sedláková Michaela 147 Fiala Zbyňa 155
Šmora Jaroslav 108 Kolčava Rudolf 186
Mezisoučet: 381 Mezisoučet: 537
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 389 Celkem: 537
 
Club nr.5 × Exekutoři
Bobek Jiří 121 Nowak Lukáš 102
Valíková Radka 159 Martikán Jan 122
Valík Milan 159 Přibyl Marek 147
Mezisoučet: 439 Mezisoučet: 371
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 443 Celkem: 371
 
Club nr.5 × Tygři
Bobek Jiří 124 Svoboda Lukáš 177
Valíková Radka 159 Ráčková Petra 126
Valík Milan 151 Ráček Ludvík 139
Mezisoučet: 434 Mezisoučet: 442
HCP: 4 HCP: 4
Celkem: 438 Celkem: 446
 
Exekutoři × Beta Control
Martikán Jan 140 Brus Marek 155
Přibyl Marek 185 Doncov Jaroslav 129
Nowak Lukáš 92 Janich Jiří 112
Mezisoučet: 417 Mezisoučet: 396
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 417 Celkem: 396
 
Magnum Team × Magic 3
Bobková Veronika 126 Mrázková Dana 145
Sedláková Michaela 157 Šimara Víťa 126
Šmora Jaroslav 145 Horníčková Jana 138
Mezisoučet: 428 Mezisoučet: 409
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 436 Celkem: 417
 
BC Devils × Do Počtu
Kuloglija Sanin 162 Mrázková Petra 154
Fiala Zbyňa 118 Sedlář Jarda 213
Kolčava Rudolf 190 Svoboda Daniel 167
Mezisoučet: 470 Mezisoučet: 534
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 470 Celkem: 538