czech english deutche
 
Aktuality
Bowling & Billiard & Petangue
  Restaurace & Letní zahrádka
Firemní akce
Kontakt
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Fotogalerie
 

On-line Stodolní amatérskou ligu vytvořil Zdeněk Večeřa.

 

Stodolní amatérská liga

 

Utkání

Družstvo Body Družstvo Body
Tygři × Club nr.5
Svoboda Lukáš 100 Bobek Jiří 141
Ráčková Petra 136 Valíková Radka 133
Jašek Jiří 151 Valík Milan 113
Mezisoučet: 387 Mezisoučet: 387
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 395 Celkem: 395
 
OBI Team × NO STRIKE
Soldán Jiří 109 Šimarová Eva 60
Drápal Radek 144 Dohnal Miloš 130
Eliáš Jiří 139 Šimara Víťa 107
Mezisoučet: 392 Mezisoučet: 297
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 392 Celkem: 305
 
BC Devils × Magic 3
Kuloglija Sanin 182 Mrázková Dana 158
Fiala Zbyněk 121 Rybníčková Dana 142
Kolčava Rudolf 173 Horníčková Jana 180
Mezisoučet: 476 Mezisoučet: 480
HCP: 0 HCP: 24
Celkem: 476 Celkem: 504
 
Magnum Team × Sedláci od Chlumce
Bobková Veronika 109 Breburda Miroslav 117
Bobková Michaela 94 Hammer Jan 157
Šmora Jaroslav 151 Poráňová Jitka 98
Mezisoučet: 354 Mezisoučet: 372
HCP: 16 HCP: 8
Celkem: 370 Celkem: 380
 
Tygři × Sedláci od Chlumce
Ráčková Petra 93 Hammerová Ivana 133
Jašek Jiří 118 Pelíšek Radek 98
Ráček Ludvík 145 Poráň Stanislav 119
Mezisoučet: 356 Mezisoučet: 350
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 364 Celkem: 358
 
BC Devils × NO STRIKE
Balánová Jitka 121 Šimarová Eva 89
Kuloglija Sanin 135 Dohnal Miloš 130
Fiala Zbyněk 131 Šimara Víťa 131
Mezisoučet: 387 Mezisoučet: 350
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 395 Celkem: 358
 
Magnum Team × Club nr.5
Bobková Veronika 133 Bobek Jiří 101
Bobková Michaela 122 Valíková Radka 89
Šmora Jaroslav 142 Valík Milan 148
Mezisoučet: 397 Mezisoučet: 338
HCP: 16 HCP: 8
Celkem: 413 Celkem: 346
 
Magic 3 × OBI Team
Mrázková Dana 157 Soldán Jiří 142
Rybníčková Dana 138 Drápal Radek 114
Horníčková Jana 165 Eliáš Jiří 129
Mezisoučet: 460 Mezisoučet: 385
HCP: 24 HCP: 0
Celkem: 484 Celkem: 385
 
OBI Team × BC Devils
Soldán Jiří 128 Fiala Zbyněk 184
Drápal Radek 113 Balánová Jitka 94
Eliáš Jiří 115 Kolčava Rudolf 169
Mezisoučet: 356 Mezisoučet: 447
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 356 Celkem: 455
 
Club nr.5 × Sedláci od Chlumce
Bobek Jiří 133 Hammer Jan 136
Valíková Radka 160 Poráňová Jitka 93
Valík Milan 126 Breburda Miroslav 171
Mezisoučet: 419 Mezisoučet: 400
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 427 Celkem: 408
 
NO STRIKE × Magic 3
Šimarová Eva 139 Mrázková Dana 99
Dohnal Miloš 118 Rybníčková Dana 95
Šimara Víťa 100 Horníčková Jana 115
Mezisoučet: 357 Mezisoučet: 309
HCP: 8 HCP: 24
Celkem: 365 Celkem: 333
 
Tygři × Magnum Team
Svoboda Lukáš 172 Bobková Veronika 114
Jašek Jiří 177 Bobková Michaela 165
Ráčková Petra 117 Šmora Jaroslav 118
Mezisoučet: 466 Mezisoučet: 397
HCP: 8 HCP: 16
Celkem: 474 Celkem: 413
 
Club nr.5 × Magic 3
Bobek Jiří 124 Mrázková Dana 114
Valíková Radka 143 Rybníčková Dana 147
Valík Milan 147 Horníčková Jana 171
Mezisoučet: 414 Mezisoučet: 432
HCP: 8 HCP: 24
Celkem: 422 Celkem: 456
 
Sedláci od Chlumce × NO STRIKE
Poráň Stanislav 110 Šimarová Eva 95
Breburda Miroslav 191 Dohnal Miloš 145
Pelíšek Radek 105 Šimara Víťa 162
Mezisoučet: 406 Mezisoučet: 402
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 406 Celkem: 410
 
BC Devils × Tygři
Kuloglija Sanin 155 Svoboda Lukáš 123
Fiala Zbyněk 180 Jašek Jiří 169
Kolčava Rudolf 170 Ráček Ludvík 132
Mezisoučet: 505 Mezisoučet: 424
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 505 Celkem: 424
 
OBI Team × Magnum Team
Soldán Jiří 102 Bobková Veronika 151
Drápal Radek 146 Bobková Michaela 131
Eliáš Jiří 130 Šmora Jaroslav 137
Mezisoučet: 378 Mezisoučet: 419
HCP: 0 HCP: 16
Celkem: 378 Celkem: 435
 
Magic 3 × Magnum Team
Mrázková Dana 111 Bobková Veronika 96
Rybníčková Dana 98 Bobková Michaela 123
Horníčková Jana 153 Šmora Jaroslav 185
Mezisoučet: 362 Mezisoučet: 404
HCP: 24 HCP: 16
Celkem: 386 Celkem: 420
 
NO STRIKE × Tygři
Šimarová Eva 95 Svoboda Lukáš 179
Dohnal Miloš 126 Ráčková Petra 138
Šimara Víťa 143 Ráček Ludvík 184
Mezisoučet: 364 Mezisoučet: 501
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 372 Celkem: 509
 
Club nr.5 × OBI Team
Bobek Jiří 117 Soldán Jiří 121
Valíková Radka 144 Drápal Radek 147
Valík Milan 166 Eliáš Jiří 136
Mezisoučet: 427 Mezisoučet: 404
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 435 Celkem: 404
 
Sedláci od Chlumce × BC Devils
Poráňová Jitka 89 Balánová Jitka 128
Poráň Stanislav 119 Kuloglija Sanin 150
Hammerová Ivana 104 Kolčava Rudolf 159
Mezisoučet: 312 Mezisoučet: 437
HCP: 16 HCP: 8
Celkem: 328 Celkem: 445
 
Sedláci od Chlumce × OBI Team
Breburda Miroslav 156 Soldán Jiří 88
Hammerová Ivana 85 Drápal Radek 178
Pelíšek Radek 97 Eliáš Jiří 128
Mezisoučet: 338 Mezisoučet: 394
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 346 Celkem: 394
 
Magic 3 × Tygři
Mrázková Dana 191 Svoboda Lukáš 186
Rybníčková Dana 141 Ráčková Petra 140
Horníčková Jana 128 Ráček Ludvík 139
Mezisoučet: 460 Mezisoučet: 465
HCP: 24 HCP: 8
Celkem: 484 Celkem: 473
 
Magnum Team × BC Devils
Bobková Veronika 148 Fiala Zbyněk 139
Bobková Michaela 122 Kuloglija Sanin 179
Šmora Jaroslav 161 Kolčava Rudolf 211
Mezisoučet: 431 Mezisoučet: 529
HCP: 16 HCP: 0
Celkem: 447 Celkem: 529
 
NO STRIKE × Club nr.5
Šimarová Eva 73 Valík Milan 142
Dohnal Miloš 144 Bobek Jiří 155
Šimara Víťa 134 Valík Milan 157
Mezisoučet: 351 Mezisoučet: 454
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 359 Celkem: 462
 
Sedláci od Chlumce × Magic 3
Poráňová Jitka 116 Mrázková Dana 124
Poráň Stanislav 108 Rybníčková Dana 127
Pelíšek Radek 122 Horníčková Jana 166
Mezisoučet: 346 Mezisoučet: 417
HCP: 8 HCP: 24
Celkem: 354 Celkem: 441
 
NO STRIKE × Magnum Team
Šimarová Eva 109 Bobková Veronika 100
Dohnal Miloš 151 Bobková Michaela 111
Šimara Víťa 213 Šmora Jaroslav 149
Mezisoučet: 473 Mezisoučet: 360
HCP: 8 HCP: 16
Celkem: 481 Celkem: 376
 
OBI Team × Tygři
Soldán Jiří 150 Svoboda Lukáš 130
Drápal Radek 130 Ráčková Petra 129
Eliáš Jiří 121 Ráček Ludvík 203
Mezisoučet: 401 Mezisoučet: 462
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 401 Celkem: 470
 
Club nr.5 × BC Devils
Bobek Jiří 118 Balánová Jitka 113
Valíková Radka 147 Kuloglija Sanin 155
Valík Milan 142 Fiala Zbyněk 159
Mezisoučet: 407 Mezisoučet: 427
HCP: 8 HCP: 8
Celkem: 415 Celkem: 435