czech english deutche
 
Aktuality
Bowling & Billiard & Petangue
  Restaurace & Letní zahrádka
Firemní akce
Kontakt
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Fotogalerie
 

On-line Stodolní amatérskou ligu vytvořil Zdeněk Večeřa.

 

Stodolní amatérská liga

 

Utkání

Druľstvo Body Druľstvo Body
Club nr.5 × HLT Brno
Bobek Jiří 151 ®emlová Dana 109
Valíková Radka 116 Brei Gordon 104
Mlaskač Jiří 119 Přibyl Marek 152
Mezisoučet: 386 Mezisoučet: 365
HCP: 4 HCP: 4
Celkem: 390 Celkem: 369
 
Magnum Team × Beta Control
Bobková Veronika 143 Král Daniel 130
Sedláková Michaela 101 Doncov Jaroslav 202
Havlík Jakub 129 Brus Marek 123
Mezisoučet: 373 Mezisoučet: 455
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 381 Celkem: 455
 
Happy Star × Pat a Mat
©»astný Michal 144 ©karpa Jan 144
Dvořák Martin 120 Hampl Martin 110
Kozumplík Radim 157 Martikán Jan 137
Mezisoučet: 421 Mezisoučet: 391
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 421 Celkem: 391
 
DISáci × OBI
Kreps Miloą 167 ©krabal Marek 116
Masař Franta 211 Dragan Lukáą 159
Haxa Martin 192 Valík Milan 174
Mezisoučet: 570 Mezisoučet: 449
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 570 Celkem: 449
 
Magnum Team × OBI
Bobková Veronika 98 ©krabal Marek 134
Sedláková Michaela 131 Valík Milan 140
Havlík Jakub 146 Eliáą Jiří 116
Mezisoučet: 375 Mezisoučet: 390
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 383 Celkem: 390
 
Happy Star × HLT Brno
©»astný Michal 112 ®emlová Dana 155
©»astný Radek 111 Breiová Anna 111
Dvořák Martin 138 Přibyl Marek 147
Mezisoučet: 361 Mezisoučet: 413
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 361 Celkem: 421
 
Pat a Mat × Club nr.5
Martikán Jan 124 Bobek Jiří 196
Jahoda Viktor 95 Valíková Radka 156
Hampl Martin 122 Mlaskač Jiří 148
Mezisoučet: 341 Mezisoučet: 500
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 341 Celkem: 504
 
DISáci × Beta Control
Bystřický Martin 121 Král Daniel 170
Masař Franta 129 Doncov Jaroslav 145
Haxa Martin 143 Brus Marek 155
Mezisoučet: 393 Mezisoučet: 470
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 393 Celkem: 470
 
OBI × Beta Control
©krabal Marek 117 Král Daniel 130
Valík Milan 131 Doncov Jaroslav 176
Eliáą Jiří 164 Brus Marek 106
Mezisoučet: 412 Mezisoučet: 412
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 412 Celkem: 412
 
DISáci × Magnum Team
Kreps Miloą 197 Bobková Veronika 104
Mánek Vra»a 94 Sedláková Michaela 118
Haxa Martin 157 Havlík Jakub 134
Mezisoučet: 448 Mezisoučet: 356
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 448 Celkem: 364
 
Club nr.5 × Happy Star
Bobek Jiří 151 ©»astný Michal 118
Valíková Radka 146 ©»astný Radek 158
Mlaskač Jiří 137 Kozumplík Radim 157
Mezisoučet: 434 Mezisoučet: 433
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 438 Celkem: 433
 
HLT Brno × Pat a Mat
Brei Gordon 101 ©karpa Jan 116
®emlová Dana 122 Martikán Jan 176
Přibyl Marek 151 Hampl Martin 110
Mezisoučet: 374 Mezisoučet: 402
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 378 Celkem: 402
 
Beta Control × HLT Brno
Král Daniel 133 ®emlová Dana 116
Doncov Jaroslav 186 Breiová Anna 94
Brus Marek 111 Brei Gordon 122
Mezisoučet: 430 Mezisoučet: 332
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 430 Celkem: 336
 
Happy Star × DISáci
©»astný Radek 155 Kreps Miloą 137
Dvořák Martin 116 Bystřický Martin 132
Kozumplík Radim 174 Haxa Martin 170
Mezisoučet: 445 Mezisoučet: 439
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 445 Celkem: 439
 
Club nr.5 × Magnum Team
Bobek Jiří 154 Bobková Veronika 107
Valíková Radka 178 Sedláková Michaela 174
Mlaskač Jiří 128 Havlík Jakub 116
Mezisoučet: 460 Mezisoučet: 397
HCP: 4 HCP: 8
Celkem: 464 Celkem: 405
 
OBI × Pat a Mat
©krabal Marek 187 Jahoda Viktor 113
Valík Milan 167 ©karpa Jan 121
Eliáą Jiří 145 Martikán Jan 127
Mezisoučet: 499 Mezisoučet: 361
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 499 Celkem: 361
 
HLT Brno × DISáci
Breiová Anna 121 Masař Franta 185
Brei Gordon 127 Mánek Vra»a 160
Přibyl Marek 169 Haxa Martin 151
Mezisoučet: 417 Mezisoučet: 496
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 421 Celkem: 496
 
Beta Control × Happy Star
Král Daniel 158 ©»astný Michal 91
Doncov Jaroslav 137 ©»astný Radek 133
Brus Marek 161 Kozumplík Radim 107
Mezisoučet: 456 Mezisoučet: 331
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 456 Celkem: 331
 
Pat a Mat × Magnum Team
©karpa Jan 111 Bobková Veronika 147
Martikán Jan 144 Sedláková Michaela 105
Hampl Martin 112 Havlík Jakub 136
Mezisoučet: 367 Mezisoučet: 388
HCP: 0 HCP: 8
Celkem: 367 Celkem: 396
 
OBI × Club nr.5
©krabal Marek 159 Bobek Jiří 165
Dragan Lukáą 99 Valíková Radka 154
Valík Milan 199 Mlaskač Jiří 122
Mezisoučet: 457 Mezisoučet: 441
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 457 Celkem: 445
 
Magnum Team × Happy Star
Bobková Veronika 136 ©»astný Michal 133
Sedláková Michaela 151 Dvořák Martin 174
Havlík Jakub 138 Kozumplík Radim 177
Mezisoučet: 425 Mezisoučet: 484
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 433 Celkem: 484
 
Beta Control × Club nr.5
Král Daniel 133 Bobek Jiří 127
Doncov Jaroslav 159 Valíková Radka 161
Brus Marek 123 Mlaskač Jiří 147
Mezisoučet: 415 Mezisoučet: 435
HCP: 0 HCP: 4
Celkem: 415 Celkem: 439
 
HLT Brno × OBI
®emlová Dana 127 ©krabal Marek 164
Breiová Anna 125 Valík Milan 144
Přibyl Marek 155 Eliáą Jiří 138
Mezisoučet: 407 Mezisoučet: 446
HCP: 8 HCP: 0
Celkem: 415 Celkem: 446
 
Pat a Mat × DISáci
©karpa Jan 122 Kreps Miloą 135
Martikán Jan 147 Masař Franta 148
Hampl Martin 150 Haxa Martin 166
Mezisoučet: 419 Mezisoučet: 449
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 419 Celkem: 449
 
Club nr.5 × DISáci
Bobek Jiří 138 Bystřický Martin 120
Valíková Radka 146 Mánek Vra»a 164
Mlaskač Jiří 191 Haxa Martin 166
Mezisoučet: 475 Mezisoučet: 450
HCP: 4 HCP: 0
Celkem: 479 Celkem: 450
 
HLT Brno × Magnum Team
®emlová Dana 126 Bobková Veronika 164
Brei Gordon 107 Sedláková Michaela 143
Přibyl Marek 153 Havlík Jakub 123
Mezisoučet: 386 Mezisoučet: 430
HCP: 4 HCP: 8
Celkem: 390 Celkem: 438
 
OBI × Happy Star
©krabal Marek 173 ©»astný Michal 88
Dragan Lukáą 116 ©»astný Radek 105
Valík Milan 162 Dvořák Martin 124
Mezisoučet: 451 Mezisoučet: 317
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 451 Celkem: 317
 
Beta Control × Pat a Mat
Král Daniel 102 ©karpa Jan 135
Doncov Jaroslav 186 Martikán Jan 157
Brus Marek 173 Hampl Martin 159
Mezisoučet: 461 Mezisoučet: 451
HCP: 0 HCP: 0
Celkem: 461 Celkem: 451